ป้ายกำกับ: เบาหวาน

อย่าปล่อยให้ อายุน้อยร้อยโรคเพราะ “เบาหวาน”

สำหรับคนอายุน้อยส่วนใหญ่มักคิดว่า “โรคเบ

Posted in สุขภาพ Tagged with:

กินอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน

กินอย่างไร……. เมื่อ เป็นเบาห

Posted in สุขภาพ Tagged with: