ป้ายกำกับ: ภาวะขาดน้ำ

เตรียมสุขภาพก่อนออกเดินทาง ระวัง ตะคริว และภาวะขาดน้ำ

“ ตะคริว ” และ “ ภาวะขาดน้ำ ” สามารถเกิด

Posted in สุขภาพ Tagged with: ,