ป้ายกำกับ: ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่

ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันมะเร็งตับ

มะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ในกลุ

Posted in สุขภาพ Tagged with: