ป้ายกำกับ: การบำบัดทดแทนไต

อาหารสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

การบำบัดทดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่อ

Posted in สุขภาพ Tagged with: