หมวดหมู่: กราฟิก

สร้างให้งานสวยด้วย Aspect ratio อัตราส่วนภาพ

Aspect ratio หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่

Posted in กราฟิก Tagged with: